Gebruiksvoorwaarden

Door het  accepteren van onze Privacy beleid impliceert de gebruiker de betrokkenheid op een rationeel gebruik van deze website en de diensten die hier beschikbaar zijn, evenals de naleving van de wet en de huidige juridische kennisgeving.

U mag niet, tenzij u vooraf officieel verklaarde toestemming van VIAURBIS heeft, gebruik maken van  de informatie op deze site voor commerciële doeleinden, rechtstreeks of indirect, dan enig ander doel dan uw persoonlijke gegevens. Buiten het persoonlijke gebruik, de reproductie, transformatie of andere variant van uitbuiting, ongeacht de procedure, voor het geheel en de delen van de inhoud van deze website is verboden.

Zo ook, is het strikt verboden om, zonder onze toestemming, een wijziging of manipulatie van deze website te doen.

Verantwoordelijkheid

Het is belangrijk dat u onze privacy beleid kent, omdat elke handeling met betrekking tot onze diensten, de acceptatie van dit beleid betekent. Deze website behoud het recht om dit beleid te veranderen, indien dit noodzakelijk is met de gepaste bekendmakingen richting haar gebruikers. Zodra de aanpassingen bekend zijn gemaakt, betekent het toetreden van de website automatische dat u de aanpassingen accepteert.

We werken eraan om onze website actueel te houden, zo dat fouten van sommige informatie, inclusief de bedragen en beschikbaarheid, die zijn verstrekt door derden die betrokken zijn, niet op VIAURBIS verhaald kunnen worden. 

Informatie

Skip Navigation Links.
viaurbis.com